تبلیغات
پروژه های رایگان برنامه نویسی و آموزش زبان C++ و C# - آموزش برنامه نویسی C جلسه 3
 
برنامه بدون خطا رویاست Program is impossible without an error
پروژه های رایگان برنامه نویسی و آموزش زبان C++ و C#
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
چهارشنبه 2 بهمن 1387 :: نویسنده : سجاد سلطانی

انتقال مکان نما در صفحه خروجی


گاهی ممکن است بخواهید مکان نما را در صفحه خروجی به محل خاصی منتقل کنید و اطلاعات را از آنجا دریافت و یا چاپ کنید برای این منظور از تابع gotoxy() استفاده می کنیم که در فایل conio.h قرار دارد و به صورت زیر است


Gotoxy(int x , int y);


کهx  شماره ستون و y شماره سطر می باشد .

 

چاپ اعداد نوع short و long


برای چاپ اطلاعات عددی از نوع long و short از کاراکترهای خاصی استفاده می شود کاراکتر L به همراه d برای چاپ مقادیر long و کاراکتر h به همراه d برای چاپ مقادیر short به کار می رود البته شکلهای دیگری هم داره ولی همین بسه .

 

مثال :


#include <conio.h>
#include <stdio.h>


int main()
{
            short int x = 15 ; 
            long int m = 35789 ; 
            clrscr() ;
            gotoxy(20,10) ;
            printf("\n x=%hd, m=%ld",x,m) ;
            getch() ;
            return 0 ;
}


تعیین طول میدان در تابع Printf()


با استفاده از امکانات دیگری که در تابع printf() وجود دارد ، می توان مشخص کرد که هر کدام از اطلاعاتی که به خروجی می رود چند بایتاز فضای خروجی را اشغال کنند . فضایی را که هر قلم اطلاعات اشغال می کند طول میدان خروجی می گویند .


طول میدان مقادیر صحیح به صورت %wd است که w طول میدان می باشد اگر طول میدان بیشتر از تعداد ارقام باشد عدد در سمت راست میدان قرار می گیرد و سمت چپ آن خالی می ماند و اگر طول میدان کمتر از تعداد ارقام باشد طول میدان نادیده گرفته می شود و تمام ارقام به خروج می رود .


طول مقادیر اعشاری به صورت %w.df است که در آن w طول کل میدان و d تعداد ارقام اعشار و البته نقطه هم یکی از تعداد طول میدن است . اگر تعداد ارقام اعشار از طول میدان اعشار بیشتر باشد قسمت اعشار گرد می شود یعنی اگر بزرگتر از 5 باشد یک رقم به قسمت اعشار اضافه می شود و اگر کمتر باشد رقم حذف می شود .

 

 

مثال :


#include <stdio.h>
#include <conio.h>


int main()
{
        int x = 125 , y = 1468 ;
        float m = 327.348, n = 4351.32 ;


         clrscr() ;
        printf(“x = %5d, y = %3d, sum = %d”,x,y,x+y) ;
        printf(“\n m = %7.2f, n = %6.2f”,m,n) ;
        printf(“\n%5.10s”,”this is a sample output.”) ;
        getch() ;


        return 0 ;
}


اگه خودتون این مثال و تست کنید بهتر می فهمید چه اتفاقی می افته .


اگر برای چاپ یک عدد صحیح ، از طول میدانی به شکل %w.dd استفاده شود ، d حداقل طول میدان را مشخص می کند . اگر طول میدان رشته ها به صورت %w.ds باشد ، w حداقل طول میدان و d حداکثر کاراکترهای قابل چاپ را مشخص می کند .

 

 

ورود اطلاعات توسط تابع scanf()


این تابع برای ورود اطلاعات از صفحه کلید مورد استفاده قرار می گیرد و یک تابع همه منظوره در ورود داده ها است .


الگوی این تابع در فایل stdio.h قرار دارد .این تابع ، تمام انواع داده ها را می تواند از ورودی بخواند و آنها را در حافظه ذخیره نماید . اگر این تابع با موفقیت اجرا شود ، تعداد متغیرهایی را که از ورودی خوانده است برمی گرداند و در صورت بروز خطا ، EOF توسط تابع برگردانده می شود . EOF مقداری است که بیانگر عدم اجرای صحیح تابع scanf() است . این تابع به صورت زیر به کار می رود :


 ;(< عبارت 2 > , "< عبارت 1 >" scanf


<عبارت 2> آدرس متغیرهایی است که باید از ورودی خوانده شوند و <عبارت 1> مشخص می کند که مقادیر ورودی چگونه باید خوانده شوند و در متغیرهایی که آدرس آنها در <عبارت 2> مشخص شده است قرار گیرند <عبارت 1> شامل سه نوع کاراکتر است :


1. کاراکترهای فرمت : این کاراکترها مشخص می کنند که چه نوع اطلاعاتی باید از ورودی خوانده شوند و با % شروع می شوند .


کاراکتر       اطلاعاتی که خوانده می شوند 


%c               یک کاراکتر           


%d               اعداد صحیح دهدهی


%f                اعداد اعشاری ممیز شناور


%s               رشته ها 


%p               یک اشاره گر


%n               مشخص کننده تعداد کاراکترهایی است که تا %n از ورودی خوانده شده اند


2. کاراکترهای فضای خالی : وجود فضای خالی در <عبارت 1> موجب می شود تا تابع scanf() از فضای خالی موجود در ابتدای اطلاعات ورودی صرفنظر کند . کاراکتر های جدول بندی (tap) ، خط جدید (new line) و رد کننده صفحه (form feed) نیز به عنوان فضای خالی محسوب می شوند .

 

 

3. کاراکترهای غیر از فضای خالی و فرمت : وجود چنین کاراکتری موجب می شود تا چنانچه همان کاراکتر در رشته ورودی و جود داشته باشد ، آن را خوانده از آن صرفنظر کند . به عنوان مثال ، “%d,%d” موجب می شود تا یک عدد صحیح خوانده شود ، سپس یک کاما خوانده و از آن صرفنظر شود و سپس عدد صحیح دیگری خوانده شود . اگر کاراکتر مشخص شده در <عبارت 1> در رشته ورودی وجود نداشته باشد ، تابع scanf() خاتمه می یابد . برای خواندن و سپس صرفنظر از علامت % باید %% را در <عبارت 1> به کار برد .


وقتی دستور scanf() اجرا می شود ، منتظر می ماند تا داده ها را از صفحه کلید دریافت نماید . هنگام وارد کردن داده ها ، هر یک از اقلام داده را با یک فاصله یا کاما از هم جدا کنید و پس از ورود داده ها ، کلید Enter را فشار دهید .

مثال :


#include <stdio.h>
#include <conio.h>


int main()
{


int x , y , area , p ; 

    
clrscr() ;     
printf(“Enter length and width :”) ;     
scanf(“%d%d”, &x , &y) ;     
area = x * y ;     
p = (x + y) * 2 ;     
printf(“ Area = %d, p = %d”, area , p) ;     
getch() ;     


return 0 ;     
}


ورودی برنامه ، طول و عرض مستطیل اند که آنها را به ترتیب در x و y قرار می دهد .


عرض * طول = مساحت مستطیل ß  که مقدار به دست آمده در متغیر area ذخیره می شود


2 * (عرض + طول ) = محیط مستطیل ß  که مقدار به دست آمده در متغیر p ذخیره می شود


و حاصل توسط تابع  printf() چاپ می شود .

 

مثال :


#include <stdio.h>
#include <conio.h>


int main()
{
int x , y , n ;      
float ave ;      


clrscr() ;      
printf(“\nEnter three integers :”) ;     
scanf(“%d%d%d”, &x , &y , &n) ;     
ave = (float)( x + y + n) / 3 ;     
printf(\nave = %6.2f” , ave) ;     
getch() ;     
return 0 ;     
}


این مثال سه عدد از ورودی دریافت می کند و میانگین آنها را حساب می کند .


چون هر سه عدد از نوع صحیح هستند ، مجوع آنها نیز صحیح خواهد بود . پس از تقسیم شده مجموع بر عدد 3 حاصل نیز صحیح خواهد شد یعنی تقسیم یه صورت صحیح انجام می شود در حالی که انتظار داریم تقسیم به صورت اعشاری انجام شود و میانگین اعشاری چاپ شود . برای این منظور باید تبدیل نوع صورت گیرد . چون می خواهیم تقسیم به صورت اعشاری باشد ، قیل از تقسیم ، نوع اعشاری ، یعنی float را دز داخل پرانتز قرار می دهیم . این روش تبدیل نوع را type casting گویند .

 


مثال :


#include <conio.h>
#include <stdio.h>


int main()
{
int x , y ;       


clrscr() ;       
printf(“\n Enter two integers :”) ;       
scanf(“%d%d”, &x , &y) ;       
printf(“\n before change : x = %d , y = %d”,x , y) ;       
x += y ;       
y = x – y ;       
x -= y ;       
printf(“\n after change : x = %d , y = %d”, x , y) ;       
getch() ;       


return 0 ;

نوع مطلب : آموزش برنامه نویسی ++C، 
برچسب ها : آموزش برنامه نویسی c، آموزش،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 11 مهر 1397 01:54 قبل از ظهر

You made the point!
price cialis per pill cialis 10 doctissimo female cialis no prescription cialis para que sirve cialis generika in deutschland kaufen generic cialis at walmart only best offers 100mg cialis cialis arginine interactio the best site cialis tablets cialis kaufen
دوشنبه 9 مهر 1397 01:23 قبل از ظهر

Kudos. Terrific stuff!
low cost cialis 20mg achat cialis en suisse cialis lowest price buying cialis overnight cialis tadalafil american pharmacy cialis cialis cuantos mg hay acheter cialis meilleur pri generic cialis tadalafil import cialis
یکشنبه 1 مهر 1397 04:50 قبل از ظهر

You said it really well.
pharmacy canada plus canadianpharmacyusa24h is it legal canada online pharmacies for men canadian pharmaceuticals companies canadian drugs candida viagra trusted pharmacy canada canada vagra trust pharmacy canada reviews canadian pharmacy viagra brand
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:36 قبل از ظهر

Wow all kinds of good information.
generic for cialis we choice free trial of cialis cialis venta a domicilio click here cialis daily uk buying cialis overnight cialis purchasing cialis online nederland are there generic cialis generic cialis soft gels cialis tablets for sale
چهارشنبه 14 شهریور 1397 09:02 قبل از ظهر

Lovely info, Regards!
drugs for sale in uk canada pharmacies reputable canadian prescriptions online canada online pharmacies surrey buy viagra usa online pharmacies of canada canadian pharmacy viagra cialis canadian pharmacy discount canadian pharmacies rx from canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:22 بعد از ظهر

Thank you! Terrific information!
buy viagra online overnight viagra order uk buy real viagra online buy viagra cheap prices rx viagra online generic viagra purchase buy sildenafil online cheap where to order viagra online buy sildenafil tablets online viagr
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:31 بعد از ظهر

You definitely made the point!
low dose cialis blood pressure cialis 5 mg para diabeticos best generic drugs cialis cialis e hiv generico cialis mexico buy cialis sample pack sialis tadalafil generic cialis sale online comprar cialis 10 espa241a
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:57 قبل از ظهر

Appreciate it, Plenty of information.

where to buy cheap viagra purchase of viagra where to buy viagra from buy viagra online with paypal online generic viagra pharmacy buy viagra online next day delivery uk buy viagra without consultation viagra online cheap uk where buy viagra uk buy viagra uk cheap
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:37 بعد از ظهر

With thanks. I appreciate it!
cialis farmacias guadalajara cialis patent expiration how to buy cialis online usa cialis daily new zealand cialis 50 mg soft tab cialis super acti cialis 5mg prix cialis for sale south africa i recommend cialis generico venta cialis en espaa
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:35 قبل از ظهر

Really tons of beneficial material.
cialis 5mg price cialis wal mart pharmacy cialis daily non 5 mg cialis generici get cheap cialis we recommend cheapest cialis cialis online nederland usa cialis online cialis free trial buy name brand cialis on line
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 04:00 قبل از ظهر

Truly quite a lot of terrific information.
find viagra online buy generic viagra pills viagra buy viagra pharmacy viagra viagra on prescription buy viagra online generic buy viagra in china buy viagra online usa online pharmacy order buy viagra legally where to buy sildenafil uk
سه شنبه 10 مرداد 1396 07:27 قبل از ظهر
Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we
have developed some nice methods and we are looking to exchange solutions with others, why not shoot
me an e-mail if interested.
شنبه 7 مرداد 1396 07:18 بعد از ظهر
An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who has been conducting a little
research on this. And he in fact bought me dinner simply because
I discovered it for him... lol. So let me reword this....

Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to
discuss this topic here on your blog.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:17 قبل از ظهر
I do believe all the concepts you have introduced to your post.
They're very convincing and will definitely work.
Still, the posts are very brief for beginners. Could you please lengthen them a little from next time?
Thanks for the post.
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 06:00 بعد از ظهر
I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and
check again here frequently. I am quite sure I will learn plenty of new
stuff right here! Good luck for the next!
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 02:03 بعد از ظهر
Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting for your further post thank you once again.
دوشنبه 28 فروردین 1396 09:34 قبل از ظهر
Very quickly this site will be famous among
all blogging visitors, due to it's pleasant articles or reviews
چهارشنبه 23 فروردین 1396 10:33 بعد از ظهر
Good article. I certainly appreciate this website.

Stick with it!
چهارشنبه 7 تیر 1391 10:34 قبل از ظهر
واقعا عالیییییییییییییییییییییییی بود.مرسی
سه شنبه 26 مهر 1390 12:27 بعد از ظهر
سلام ممنون از زحمتی که کشیدید
آموزش جلسات 4و..رو چطور تهیه کنم؟
اگه جواب بدیدممنونتون میشم
مرسی!
سجاد سلطانیsallam
felan naneveshtam
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

انجام پروژه های برنامه نویسی سی و سی پلاس پلاس و سی شارپ

انجام پروژه های الکترونیکی و رباتیکی

مدیر وبلاگ : سجاد سلطانی
مطالب اخیر
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


free counters